Monday, September 15, 2014

Ricinusovo ulje dobijanje

Ricinusovo ulje ima primjene u raznim sferama života. Ricinusovo ulje ima visoku viskoznost, minimalno mjenja svoje osobine pri promjeni temperature, na veoma niskim temperaturama se mrzne a kada je u kontaktu sa vazduhom ne suši se. Zbog ovih osobina ono je veoma kvalitetno motorno ulje. Ima veoma široku primjenu u tekstilnoj, kožarskoj industriji. Ricinosovo ulje se koristi i kao sirovina za dobijanje sintetičkog kaučuka, izrade vještačke kože kao i  drugih plastičnih masa, u kozmetičkoj industriji za proizvodnju sapuna i kozmetičkih preparata. Ulje dobijeno hladnim cijeđenjem se koristi za medicinske svrhe a u nekim zemljama čak kao jestivo ulje!

Ricinusovo ulje dobijanje


ricinusovo ulje dobijanje
Za ljudsku upotrebu se koristi samo ulje dobijeno hladnim cijeđenjem sjemenki ricinusa. Hladno cijeđenje ili hladno presovanje je postupak cijeđenja tečnog dijela nekog ploda ili dijela biljke samo pod uticajem pritiska stege bez dodatnog zagrijavanja ili dodavanja nekih aditiva. Na ovaj način se dobija maslinovo ulje iz maslina, bundavino ulje iz sjemena bundave, bademovo ulje iz badema, itd. Ovaj način spada u najkvalitetnije i najprirodnije načine dobijanja ulja jer sva svojstva koja je biljka ili plod posjedovao su ostali u izvornom obliku! Cijeđenje može da se ponovi nekoliko puta. Hladno cijeđeno ulje može da bude i djevičansko. Ovo znači da je ovo ulje koje je dobijeno samo u prvom cijeđenju. Ricinusovo ulje može da bude obično hladno cijeđeno i djevičansko hladno cijeđeno ulje!

0 komentari:

Post a Comment